DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI LONG AN

Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành vào 01/01/2022 quy định chi tiết liên quan đến đối tượng, hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép môi trường và các vấn đề pháp lý liên quan khác. Trong bài viết này, Công ty chúng tôi xin chia sẻ đến Quý khách về Dịch vụ xin giấy phép môi trường tại Long An với những thông tin cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện cũng như dịch vụ xin giấy phép môi trường tại Công ty môi trường Bắc Trung Nam, mời bạn đọc tham khảo:

1.Giấy phép môi trường là gì?

 Theo khoản 8 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định:

 Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xã chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiệnchất thải, nhập khẩu phê liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

2.Đối tượng nào phải có giấy phép môi trường?

Các đối tượng sau đây phải có giấy phép môi trường:

– Đối tượng 1: Dự án đầu từ nhóm , nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức. Các đối tượng trên mà thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.

 – Đối tượng 2: Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như đối tượng 1.

4.Thời hạn của giấy phép môi trường là bao lâu?

Thời hạn của giấy phép môi trường được quy định tại khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 như sau:

 – 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I;

 – 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm là

− 10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020;

– Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (sau đây gọi chung là chủ dự án đầu tư, cơ sở).

Ai có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường?

Theo Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường (BVMT), cơ quan có thảm quyền cấp giấy phép bảo vệ môi trưởng, bao gồm:

 – Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

+ Đối tượng quy định tại Điều 39 BVMT nằm trên địa bản từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tính; cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

– Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

+ Đối với các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Đối với các dự án đầu tư tác động xấu đến môi trường; dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến rồi trường nằm trên địa bàn tử 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên; dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 đã được UBND cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM (trừ đối tượng thuộc thẩm quyền 02 cơ quan trên);

 – Ủy ban nhân dân cấp huyện Đối với đối tượng phải xin Giấy phép môi trường không thuộc thẩm quyền 02 cơ quan trên.

5.Hồ sơ, trình tự đề nghị cấp giấy phép môi trường

+Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường,

+ Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường,

+ Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường

– Chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều Á của Luật Bảo vệ môi trường 2020.Hồ sơ được vài trăm tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc bàn điện tử thông qua hệ thống dịch vụ trực tuyến

-Cơ quan có thẩm quyền cấp qấy phép môi trường có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận và kiểm tra tình đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

– Công khai nội dung báo các đề xuất cấp giấy phép môi trường, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bị mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ

chức, cá nhân có liên quan kiểm tra thực tế thông tin dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, tổ chức việc thẩm định, cấp giấy phép môi trường.

– Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và thông báo kết quả được thực hiện trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện từ thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở.

– Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có hoạt đồng xả nước thải vào công trình thủy lợi, cơ quan cấp giấy phép môi trường phải lấy ý kiến bằng văn bản và đạt được sự đồng thuận của cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó trước khi cấp giấy phép môi trường.

– Trường hợp dự án đầu tư cơ sở năm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, cơ quan cấp giấy phép môi trường phải lấy ý kiến bằng văn bản của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đó trước khi cấp quy phép môi trường

6.1. Giấy phép môi trường gồm những giấy phép nào?

Giấy phép xả thải vào nguồn nước Giấy phép xả thái vào công trình thủy lợi Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phủ liệu làm nguyên liệu sản xuất. Giấy phép xã khi thái công nghiệp… . . .

6.2.Thời hạn của giấy phép môi trường là bao lâu?

 – 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm 1

  – 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm là

– 10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều 40 Luật Bảo về môi trường 2020;

– Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngăn hơn thời hạn quy dịnh tại các điểm a, b và o khoản 4 Điều 40 Luật bảo vệ môi trường theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sử, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (sau đây gọi chung là thủ dự án đầu tư, cơ sở).

Liên hệ ngay với Công ty môi trường Bắc Trung Nam, để được tư vấn và báo giá nhanh nhất, chính xác nhất!

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2/39E Đường Bình Nhâm 03,Khu Phố Bình Thuận, Phường Bình Nhâm, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ văn phòng: Số 14, đường số 4, KDC Cityland Park Hills, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM.
Điện thoại: Ms Bích 08 42 46 46 69 – Mr Tài 0918 835 045
Email: moitruongbactrungnam@gmail.com

One thought on “DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI LONG AN

  1. Pingback: Lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường cho dự án tại Long An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *