TƯ VẤN HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

Giấy phép xả nước thải
Giấy phép khai thác nước ngầm
Đo đạc môi trường lao động

BÁO CÁO CÔNG TÁC HSE

hệ thống xử lý nước thải

Xử lý nước thải sinh hoạt
Xử lý nước thải dệt nhuộm
Xử lý nước thải y tế
Xử lý nước thải nhà hàng, khách sạn

TRÁM LẤP GIẾNG KHOAN

SẢN PHẨM

Thiết bị ngành môi trường
Đồ bảo hộ lao động
Thiết bị tách dầu mỡ
Chế phẩm sinh học xử lý môi trường

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU