BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là gì?

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là hồ sơ tập hợp các kết quả quan trắc về nước thải, khí thải, quản lý chất thải nguy hại… của cơ sở. Là một báo cáo tích hợp các báo cáo định kỳ khác như báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, báo cáo quản lý chất thải nguy hại, báo cáo quản lý chất thải công nghiệp, phế liệu, khai thác khoảng sản… mà cơ sở cần lập định kỳ & nộp về cơ quan quản lý theo quy định hiện hành.

Đối tượng phải thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

Ngày 10/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 08/2022/NĐ-CP và thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2020. Theo Điều 66, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định như sau:

Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường và đăng ký môi trường theo quy định (trừ các đối tượng miễn đăng ký môi trường theo quy định tại Điều 32 NĐ số 08/2022/NĐ-CP) phải lập báo cáo công tác BVMT quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo thông tư.

Trường hợp: Các đối tượng được miễn thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường

     Đối tượng được miễn đăng ký môi trường theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì không phải thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường. Gồm các đối tượng sau:

     Dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.

     Dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 300 kg/ngày được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương; hoặc phát sinh nước thải dưới 05 m3/ngàykhí thải dưới 50 m3/giờ được xử lý bằng công trình thiết bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương.

     Danh mục dự án đầu tư, cơ sở được miễn đăng ký môi trường quy định tại Phụ lục XVI Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Tần suất, chỉ tiêu quan trắc môi trường

 Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện theo chương trình quan trắc môi trường theo Giấy phép môi trường hoặc Đăng ký môi trường.

 Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa có Giấy phép môi trường hoặc Đăng ký môi trường thì vẫn thực hiện theo chương trình quan trắc theo hồ sơ môi trường hiện hành về tần suất, vị trí, chỉ tiêu quan trắc.

Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Theo Khoản 1, Điều 66, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định:

a) Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trườngtheo quy định tại Mẫu số 05.A Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải đăng ký môi trườngtheo quy định tại Mẫu số 05.B Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.

  • File đính kèm:
  • Thời gian nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Theo Khoản 2, Điều 66, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định:

  • Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) về các cơ quan trước ngày 05 tháng 01 của năm tiếp theo.
  • Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) về các cơ quan trước ngày 10 tháng 01 của năm tiếp theo.

Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 3323/QDD-BTNMT ngày 01/12/2022 “Về việc đính chính Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường”

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật tại Thông tư  số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường như sau:

Tại khoản 2 Điều 66:

a) Sửa “trước ngày 05 tháng 01… “thành” trước ngày 15 tháng 01…”;

b) Sửa “ trước ngày 10 tháng 01… “ thành” trướcngày 20 tháng 01…”.

quan tiếp nhận Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Theo Khoản 5, Điều 66, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định: Nộp báo cáo công tác BVMT tới các cơ quan sau:

a) Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gửi báo cáo công tác BVMT đến các cơ quan sau:quan cấp giấy phép môi trường (đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này) hoặc cơ quan tiếp nhận đăng ký môi trường (đối với đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này); Sở Tài nguyên và Môi trường ( nơi dự án đầu tư, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ); Ủy ban nhân dân cấp huyện; chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp (đối với các cơ sở nằm trong khu kinh tế, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp);

b) Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường đến các cơ quan theo quy định tại điểm m khoản 4 Điều 51 Luật Bảo vệ môi trường;

c) Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường đến các cơ quan theo quy định tại điểm 1 khoản 3 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường.

Cách thức nộp Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Báo cáo bằng văn bản giấy, có chữ ký của người có thẩm quyền, đóng dấu của đơn vị và bản điện tử (file.doc). Các biểu mẫu tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo phải được đóng dấu giáp lai. Báo cáo theo hình thức này được gửi theo phương thức quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều này.

Báo cáo bằng văn bản điện tử theo thể thức định dạng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc được số hóa từ văn bản giấy, có chữ ký điện tử của người có thẩm quyền và đóng dấu điện tử của đơn vị. Báo cáo theo hình thức này được gửi theo quy định tại điểm a và điểm đ khoản 4 Điều này.

Liên hệ ngay với Công ty môi trường Bắc Trung Nam, để được tư vấn và báo giá nhanh nhất, chính xác nhất!

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2/39E Đường Bình Nhâm 03,Khu Phố Bình Thuận, Phường Bình Nhâm, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ văn phòng: Số 14, đường số 4, KDC Cityland Park Hills, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM.
Điện thoại: Ms Bích 08 42 46 46 69 – Mr Tài 0918 835 045
Email: moitruongbactrungnam@gmail.com

2 thoughts on “BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  1. Pingback: Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là gì? Các thủ tục ra sao?

  2. Pingback: BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ HẰNG NĂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *