Email: moitruongbactrungnam@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG BẮC TRUNG NAM
Địa chỉ: Số 2/39E Đường Bình Nhâm 03, Khu phố Bình Thuận, Phường Bình Nhâm, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
HOTLINE: |098.139.6789
HOTLINE: |091.883.5045
Gọi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ngày Đăng : 30/09/2018 - 4:30 PM
Kế hoạch bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý và doanh nghiệp cần để....

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Ngày Đăng : 30/09/2018 - 8:30 PM
Môi trường Bắc Trung Nam tư vấn lập ĐTM cho doanh nghiệp...

BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Ngày Đăng : 30/09/2018 - 4:30 PM
Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ cho doanh nghiệp

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Ngày Đăng : 03/10/2018 - 09:35 PM
Đo đạc môi trường lao động cho các doanh nghiệp

GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

Ngày Đăng : 02/11/2018 - 08:50 AM
Thực hiện xin phép khai thác nước ngầm cho doanh nghiệp...

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Ngày Đăng : 02/11/2018 - 08:50 AM
Xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho doanh nghiệp...

ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Ngày Đăng : 02/11/2018 - 08:57 AM
Xin sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho các doanh nghiệp...

BÁO CÁO HOÀN THÀNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM

Ngày Đăng : 02/11/2018 - 08:55 AM
Báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường cho doanh nghiệp...
Gọi điện
SMS
Trụ sở