Email: moitruongbactrungnam@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG BẮC TRUNG NAM
Địa chỉ: Số 2/39E Đường Bình Nhâm 03, Khu phố Bình Thuận, Phường Bình Nhâm, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
HOTLINE: |098.139.6789
HOTLINE: |091.883.5045
Gọi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí

THÔNG TƯ 72/2017/TT-BTNMT

THÔNG TƯ 72/2017/TT-BTNMT

Ngày Đăng : 20/11/2018 - 8:58 AM


Thông tư 72/2017/TT-BTNMT
 quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 12/02/2018. Thông tư này quy định về xử lý, trám lấp các loại giếng khoan, lỗ khoan, giếng đào sau khi sử dụng xong hoặc bị hỏng (sau đây gọi tắt là giếng không sử dụng) trong hoạt động thăm dò, khai thác nước dưới đất, khoan khảo sát địa chất công trình, thăm dò địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, xử lý nền móng công trình, tháo khô mỏ, nghiên cứu, điều tra, đánh giá nước dưới đất, và các hoạt động khoan, đào khác.. 

Đối tượng áp dụng:
 Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có liên quan đến việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng. Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, trước ngày thi công các giếng khoan thăm dò, chủ giấy phép thông báo bằng văn bản tới Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có công trình thăm dò về:
– Danh sách dự kiến các giếng khoan thăm dò phải trám lấp;
– Và thời gian, địa điểm dự kiến thực hiện thi công trám lấp giếng để theo dõi, kiểm tra (nếu cần).
Sau khi hoàn thành việc trám lấp, chủ giấy phép có trách nhiệm báo cáo kết quả thi công trám lấp giếng; nội dung chính của báo cáo gồm:
– Các thông tin chung về giếng phải trám lấp;
– Nội dung, khối lượng đã thực hiện trong quá trình thi công trám lấp;
– Đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng theo quy định;
– Những vấn đề phát sinh trong quá trình trám lấp giếng (nếu có).
Thông tư 72/2017/TT-BTNMT bãi bỏ Quyết định số 14/2007/QĐ-BTNMT ngày 04/9/2007. 

 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Mr Tuấn 098 139 6789 hoặc Mr Tài 0918 835 045 để được tư vấn miễn phí!

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Gọi điện
SMS
Trụ sở