Dịch vụ lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Dịch vụ lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Thực hiện báo cáo quan trắc môi trường hay còn gọi là báo cáo công tác bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến các hoạt động của dự án gây ảnh hưởng đến môi trường. Đây là một hồ sơ môi trường quan trọng và không thể thiếu, doanh nghiệp cần nhanh chóng thực hiện và hoàn thiện theo quy định của pháp luật nhằm báo cáo kịp thời hiện trạng môi trường cho các cơ quan quản lý môi trường.

Quan trắc môi trường là gì? Theo Thông tư 02, báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là tên mới thay cho tên gọi cũ là báo cáo giám sát môi trường định kỳ. Đây là hình thức đánh giá chất lượng ngắn hạn môi trường tại cơ sở và báo cáo định kỳ về cơ quan chức năng như Chi cục Bảo vệ Môi Trường, Phòng, Sở Tài nguyên Môi trường và cũng là hồ sơ pháp lý mà doanh nghiệp cần lập hàng năm nhằm theo dõi, cập nhật thường xuyên về chất lượng môi trường. Khi lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ sẽ cung cấp những thông tin đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng và dự báo những ảnh hưởng xấu đến môi trường đất, nước, không khí, tiếng ồn…

1.1. Vai trò của báo cáo quan trắc môi trường (báo cáo công tác bảo vệ môi trường)

-Xây dựng hệ thống quản lý môi trường chặt chẽ;

-Kịp thời phát hiện những ảnh hưởng xấu đến môi trường

-Là cơ sở quan trọng để đánh giá tác động môi trường chuẩn xác

-Giúp phát triển môi trường theo định hướng phát triển kinh tế – xã hội;

-Giúp kiểm soát ô nhiễm môi trường đến sức khỏe con người. .

1.2.Đối tượng phải lập báo cáo quan trắc môi trường.

 Căn cứ theo thông tư Khoản 2, Điều 66, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, đối tượng phải lập báo cáo quan trắc môi trường thuộc các trường hợp cụ thể dưới đây.

-Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có phát sinh nước thải, chất thải; khí thải.

-Đối tượng được miễn đăng ký môi trường theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì không phải thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

1.3.Căn cứ pháp lý báo cáo quan trắc môi trường

*Căn cứ Luật bảo vệ môi trường Số 72/2020/QH14 năm 2020;

*Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTNMT,

*Căn cứ Nghị định 08/2022/NĐ-CP

1.4.Cơ quan thẩm định báo cáo

*Sở Tài nguyên và Môi trường.

*Phòng Tài nguyên và Môi trường;

*Ban quản lý các khu công nghiệp.

1.5. Thời gian gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ

Theo Khoản 2, Điều 66 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT: Thời gian gửi báo cáo định kỳ Trước ngày 05/01 năm tiếp theo.

 Tuy nhiên vào ngày 01/12/2022 Bộ Tài Nguyên và Mỗi Trường ra Quyết Định số 3323/QĐ-BTNMT đỉnh chính Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết thi hành điều của Luật Bảo vệ môi trường Theo đó điều chỉnh Bảo cáo công tác bảo vệ môi trường

2. Xử phạt không thực hiện quan trắc môi trường định kỳ

    • Mức phạt hành chính Theo khoản 7, Điều 12, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, doanh nghiệp không lập hồ sơ báo cáo môi trường định kỳ hoặc thực hiện không đúng sẽ bị xử phạt hành chính từ 1.000.000₫ đến 100.000.000₫.
    • Mức phạt bổ sung Đỉnh chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trưởng của cụm CN, khu kinh doanh dịch vụ tập trung từ 03 đến 06 tháng (đối với các trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 và điểm e khoản 3 của Điều này) Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của khu CN, khu chế xuất, khu công nghệ cao từ 06 – 09 tháng (đối với trường hợp vi phạm các quy định tại điểm k khoản 4 và điểm c khoản 6 Điều này)

Liên hệ ngay với Công ty môi trường Bắc Trung Nam, để được tư vấn và báo giá nhanh nhất, chính xác nhất!

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2/39E Đường Bình Nhâm 03,Khu Phố Bình Thuận, Phường Bình Nhâm, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
Địa chỉ văn phòng: Số 14, đường số 4, KDC Cityland Park Hills, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM.
Điện thoại: Ms Bích 08 42 46 46 69 – Mr Tài 0918 835 045
Email: moitruongbactrungnam@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *