Email: moitruongbactrungnam@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG BẮC TRUNG NAM
Địa chỉ: Số 2/39E Đường Bình Nhâm 03, Khu phố Bình Thuận, Phường Bình Nhâm, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
HOTLINE: |098.139.6789
HOTLINE: |091.883.5045
Gọi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí

Dịch vụ của chúng tôi

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Ngày Đăng : 02/11/2018 - 08:50 AM
Công ty tư vấn giấy phép xả thải vào nguồn nước cho doanh nghiệp...

XỬ LÝ BÙN THẢI NGUY HẠI, BÙN CÔNG NGHIỆP

Ngày Đăng : 20/11/2018 - 8:20 AM
Công ty chuyên xử lý bùn thải nguy hại, bùn công nghiệp, bùn thải từ hệ thống xử lý..

THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP

Ngày Đăng : 20/11/2018 - 8:25 AM
Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp trong quá trình sản xuất của các doanh nghiệp...

THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Ngày Đăng : 20/11/2018 - 8:45 AM
Thu gom và vận chuyển xử lý chất thải nguy hại....

ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Ngày Đăng : 02/11/2018 - 08:57 AM
Xin sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho các doanh nghiệp...

BÁO CÁO HOÀN THÀNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM

Ngày Đăng : 02/11/2018 - 08:55 AM
Báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường cho doanh nghiệp...
Gọi điện
SMS
Trụ sở