Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại CTNH

ĐỐI TƯỢNG PHẢI ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI CTNH

Theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2015 quy định:
Những cơ sở sản xuất kinh doanh có phát sinh chất thải nguy hại CTNH phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại CTNH trừ trong trường hợp sau:
+ Cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động không quá 01 năm
+ Cơ sở phát sinh có tổng số lượng không quá 600 (sáu trăm) kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy;
+ Cơ sở dầu khí ở ngoài biển.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Trường hợp chủ nguồn thải chất thải nguy hại không tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại trong khuôn viên của cơ sở: 

+ Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) Thông tư 36/2015/TT-BTNMT: 01 bản ;
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương: 01 bản sao ;

Trường hợp chủ nguồn thải chất thải nguy hại tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại trong khuôn viên của cơ sở: 

+ Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) Thông tư 36/2015/TT-BTNMT: 01 bản ;
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương: 01 bản sao ;
+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương đã được phê duyệt: 01 bản sao;
+ Văn bản chấp thuận phương án tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ Chất thải nguy hại: 01 bản sao;
+ Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường: 01 bản sao;
+ Bản vẽ chi tiết, mô tả hệ thống sử dụng cho phương án tái sử dụng và 03 lần lấy mẫu phân thích : 01 bản sao;

SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CTNH ĐƯỢC CẤP LẠI KHI NÀO

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 38/2015/NĐ-CP thì Sổ đăng ký chỉ cấp lại trong trường hợp:
+ Thay đổi tên chủ nguồn thải, địa chỉ, số lượng cơ sở phát sinh chất thải nguy hại, khối lượng chất thải nguy hại;
+ Thay đổi, bổ sung phương án tự tái sử dụng.
+ Hồ sơ đăng ký bao gồm các giấy tờ đăng ký mới ban đầu.
Với mạng lời trải dài cả nước. Môi trường BẮC TRUNG NAM luôn mang tới quý khách dịch vụ uy tín nhanh chóng:
Các tỉnh Miền Nam: Bình Dương, Long An, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh…luôn có các chi nhánh, văn phòng đại diện trực tiếp phục vụ quý khách hàng nhanh chóng với giá rẻ nhất.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 0842.46.46.69 để được tư vấn miễn phí!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!