CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2021

Posted on TIN TỨC MÔI TRƯỜNG 139 lượt xem

CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2021

Các quy định về môi trường của nhà nước không ngừng thay đổi, bổ sung và sửa đổi khiến nhiều doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong việc hoàn thành thủ tục hồ sơ môi trường. Vậy làm thế nào để hồ sơ luôn đảm bảo tính pháp lý mà không vi phạm các quy định của pháp luật?

Với thắc mắc này, cùng Công ty môi trường Bắc Trung Nam điểm qua một số điểm mới cũng như tổng hợp và bổ sung nhiều thông tin quan trọng cho các loại Hồ sơ môi trường quan trọng của doanh nghiệp.

Trước giai đoạn triển khai xây dựng, mở rộng, nâng công suất dự án đầu tư

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Thời gian triển khai lập hồ sơ báo cáo ĐTM trong giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư (Điều 18 và điều 19 của luật BVMT 2014).

Đối tượng thực hiện: căn cứ theo cột 3 thuộc phụ lục 2 của nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật BVMT.

Đối với dự án mở rộng, nâng công suất thì thuộc đối tượng lập lại báo cáo ĐTM quy định chi tiết tại khoản 6 Điều 1 của Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Đối tượng thực hiện gồm các dự án đầu tư mới, mở rộng, nâng công suất quy định tại cột 5 của phụ lục 2 Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

Báo cáo hoàn thành các công trình BVMT

Vận hành thử nghiệm áp dụng đối với dự án thuộc cột 4 của Phụ lục 2 mục 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP trong điều kiện đã hoàn tất các công trình xử lý chất thải.

Trước khi kết thúc giai đoạn vận hành 30 ngày, doanh nghiệp phải lập báo cáo hoàn thành các công trình BVMT nộp lên cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM. Thời gian vận hành thử nghiệm dao động từ 3 – 6 tháng sau khi dự án đi vào hoạt động

Báo cáo quan trắc môi trường

Được thực hiện theo nội dung, chương trình cam kết quan trắc/ giám sát môi trường định kỳ nếu rõ trong hồ sơ môi trường ban đầu như báo cáo ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và có quy mô xả thải từ 100m3/ngày trở lên (quy định tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP) phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục.

Báo cáo quan trắc môi trường lao động

Phải áp dụng theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định về an toàn, vệ sinh, huấn luyện, kiểm định kỹ và hoạt động quan trắc môi trường lao động định kỳ.

Kiểm soát các yếu tố nguy hiểm áp dụng theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động.

Giấy phép xả thải vào nguồn nước

Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật tài nguyên nước thì đối tượng xin cấp giấy phép xả thải bao gồm các trường hợp dưới đây:

* Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô xả thải vào nguồn tiếp nhận > 5m3/ngày đêm phải lập hồ sơ xả thải.

* Các cơ sở nuôi trồng thủy sản có quy mô vượt quá 10.000 m3/ngày đêm.

Sổ chủ nguồn thải CTNH

Theo quy định của thông tư 36/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải nguy hại thì các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh CTNH > 600 kg/năm phải lập số chủ nguồn thải.

Cấp lại số chủ khi thay đổi, bổ sung CTNH; thay đổi địa điểm; bổ sung thêm nguồn gốc phát sinh; thay đổi, bổ sung các công trình BVMT.

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Căn cứ theo thông tư 25/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định 40/2019/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT và quản lý đơn vị dịch vụ quan trắc môi trường, thì: Doanh nghiệp phải lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm, bao gồm: Báo cáo giám sát chất lượng môi trường, Báo cáo kết quả quan trắc tự động, Báo cáo quản lý chất thải nguy hại, Báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt, CTR công nghiệp, báo cáo quản lý nhập khẩu phế liệu,… Tần suất thực hiện 1 lần/năm (thời gian từ 01/01 đến ngày 31/12).

Xin giấy phép khai thác nước mặt/nước ngầm

Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định khai thác, sử dụng nước mặt/ngầm  > 10 m3/ngày đêm phải làm thủ tục xin giấy phép khai thác tài nguyên nước. Quy định xử phạt từ 10 – 250 triệu đồng (cá nhân) và 500 triệu đồng (tổ chức) quy định tại điều 9 của Nghị định 36/2020/NĐ-CP khi không tuân thủ việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Liên hệ ngay với Công ty môi trường Bắc Trung Nam, để được tư vấn và báo giá nhanh nhất, chính xác nhất!

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2/39E Đường Bình Nhâm 03,Khu Phố Bình Thuận, Phường Bình Nhâm, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
Địa chỉ văn phòng: Số 14, đường số 4, KDC Cityland Park Hills, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM.
Điện thoại: Ms Bích 08 42 46 46 69 – Mr Tài 0918 835 045
Email: moitruongbactrungnam@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *