Email: moitruongbactrungnam@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG BẮC TRUNG NAM
Địa chỉ: Số 2/39E Đường Bình Nhâm 03, Khu phố Bình Thuận, Phường Bình Nhâm, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
HOTLINE: |098.139.6789
HOTLINE: |091.883.5045
Gọi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí

BÁO CÁO HOÀN THÀNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO HOÀN THÀNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Ngày Đăng : 20/11/2018 - 8:58 AM

 
1. Báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường ĐTM là gì ?
Báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường ĐTM là hồ sơ được thực hiện sau khi doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và đã có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM. Hồ sơ này được lập để kiểm tra, xác nhận lại quá trình hoạt động và triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường mà doanh nghiệp đã cam kết thực hiện trong báo cáo đánhh giá tác động môi trường hay chưa..


 2. Căn cứ pháp lý để báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường (ĐTM) ?
– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 có hiệu lực ngày 23/06/2014

– Nghị định 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.
– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường


 3. Cơ quan nào phê duyệt báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường (ĐTM) ?
– Chi cục BVMT — Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các báo cáo hoàn thành ĐTM hoặc hồ sơ ĐTM bổ sung thuộc cấp sở quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP và Luật Bảo vệ môi trường 2014
– Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp không thuộc thẩm quyền phê duyệt cấp Sở.


 4. Hồ sơ báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường bao gồm những gì ?
+ 01 bản chính Công văn đề nghị xác nhận về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
+ 01 bản sao y chứng thực Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường;
+ 01 bản sao Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hoàn công các công trình xử lý và bảo vệ môi trường;
+ 01 bản sao Bộ các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận, giám định có liên quan;
+ 01 bản chính Bản báo cáo về việc hoàn thành các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
+ 01 hợp đồng thu gom chất thải nguy hại và hợp đồng xử lý nước thải (đối với các cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh có phát sinh nước thải trog quá trình hoạt động).
– Số lượng hồ sơ: 07 bộ

 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Mr Tuấn 098 139 6789 hoặc Mr Tài 0918 835 045 để được tư vấn miễn phí!

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Gọi điện
SMS
Trụ sở