Email: moitruongbactrungnam@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG BẮC TRUNG NAM
Địa chỉ: Số 2/39E Đường Bình Nhâm 03, Khu phố Bình Thuận, Phường Bình Nhâm, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
HOTLINE: |098.139.6789
HOTLINE: |091.883.5045
Gọi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Ngày Đăng : 20/11/2018 - 8:58 AM

 
1. Những đối tượng nào phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) ?
Đối tượng phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.


 2. Lúc nào cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) ?
Chủ dự án thuộc đối tượng trên phải tự mình hoặc thuê đơn vị tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi tường trong giai đoạn chuẩn bị dự án. Kết quả đánh giá tác động môi trường của dự án được thể hiện bằng báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Điều kiện của tổ chức thực hiện ĐTM
Theo Điều 13 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, Chủ dự án, tổ chức tư vấn khi thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có đủ các điều kiện sau:
+ Có cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường có trình độ đại học trở lên và phải có chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường đúng chuyên ngành.
+ Có cán bộ liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên.
+ Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận dầy đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có chức năng.


 3. Cơ quan nào thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) ?
Căn cứ vào điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định đơn vị có thẩm quyền tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tùy vào đối tượng dự án gồm:
+ Bộ Tài nguyên và Môi trường;
+ Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
+ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


 4. Hồ sơ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm những gì ?
Căn cứ theo Điều 6 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT hồ sơ đề nghị thẩm định gồm:
+ 01 văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT;
+ 07 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 7 người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục 2.2 và 2.3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT;
+ 01 bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác. Ngoài ra sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được thẩm định, sau khi hoàn thiện báo cáo và nộp lại phê duyệt phải kèm theo một đĩa CD chứa trên đó chứa một tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của báo cáo và một tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo (kể cả phụ lục).


 5. Để hiểu thêm về quy định báo cáo đánh giá tác động môi trường, Quý khách hàng có thể tìm đọc các văn bản luật sau:
+ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13.
+ Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015.
+ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015

 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Mr Tuấn 098 139 6789 hoặc Mr Tài 0918 835 045 để được tư vấn miễn phí!

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Gọi điện
SMS
Trụ sở