Báo cáo an toàn hóa chất định kỳ

BÁO CÁO AN TOÀN HÓA CHẤT

Định kỳ hằng năm thì doanh nghiệp sử dụng hóa chất phải thực hiện báo cáo an toàn hóa chất định kỳ

 

TT TÊN BÁO CÁO TẦN SUẤT THỰC HIỆN VBPL  NƠI NHẬN
A. BÁO CÁO ĐỊNH KÌ
1 Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất Hàng năm trước ngày 15/1 năm sau 113/2017/NĐ-CP Sở Công Thương và Cục Hóa chất và/hoặc http://www.chemicaldata.gov.vn/cms.xc
32/2017/TT-BCT
2 Báo cáo sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm Hàng năm trước ngày 31/1 năm sau Luật hóa chất 2007 Cục Hóa chất
113/2017/NĐ-CP
B. GIẤY PHÉP VỀ HÓA CHẤT
1 Cấp mới/cấp lại chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Thực hiện 1 lần cho đến khi giấy chứng nhận đủ điều kiện bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc có thay đổi về thông tin đăng ký 113/2017/NĐ-CP Sở Công Thương
32/2017/TT-BCT
2 Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp Nhóm 1: Theo lô
Nhóm 2: 6 tháng
113/2017/NĐ-CP Cục Hóa chất
32/2017/TT-BCT
3 Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp Đến khi giấy phép bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc có thay đổi về thông tin 113/2017/NĐ-CP Cục Hóa chất
32/2017/TT-BCT
4  Khai báo hóa chất sản xuất Hàng năm trước ngày 15/1 năm sau 113/2017/NĐ-CP Sở Công Thương và Cục Hóa chất
32/2017/TT-BCT
5  Khai báo hóa chất nhập khẩu Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất phải khai báo có trách nhiệm thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu trước khi thông quan qua Cổng thông tin một cửa quốc gia 113/2017/NĐ-CP Cổng thông tin một cửa quốc gia
32/2017/TT-BCT
C. HỒ SƠ KHÁC
1 Sổ riêng theo dõi tình hình sản xuất tiền chất công nghiệp Liên tục 113/2017/NĐ-CP Lưu nội bộ
2 Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất Lần đầu và khi có sự thay đổi 113/2017/NĐ-CP Cục Hóa chất
32/2017/TT-BCT
3 Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất Lần đầu và khi có sự thay đổi 113/2017/NĐ-CP Sở Công Thương (10 ngày sau khi ký quyết định ban hành Điều 5 Thông tư 32/2017/TT-BCT)
32/2017/TT-BCT
4 Huấn luyện An toàn hóa chất  2 năm 113/2017/NĐ-CP Lưu nội bộ
5 Phân loại và ghi nhãn hóa chất   113/2017/NĐ-CP Khách hàng
32/2017/TT-BCT
7 Xây dựng phiếu An toàn hóa chất Trước khi đưa hóa chất vào sử dụng, lưu thông trên thị trường  113/2017/NĐ-CP Khách hàng
32/2017/TT-BCT
8 Lưu trữ thông tin hóa chất   113/2017/NĐ-CP Lưu nội bộ
9 Huấn luyện An toàn hóa chất cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hóa chất nguy hiểm (phụ lục 1-104/2009/ND-CP) 2 năm 104/2009/NĐ-CP Sở Công thương tổ chức huấn luyện
44/2012/TT-BCT
10 Phương án ứng cứu khẩn cấp   44/2012/TT-BCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!